Wat bieden wij

Wat bieden wij:

 

  • Werkervarings-plekken.
  • Leerwerk traject.
  • Dagbesteding
  • Arbeidstraining
  • Re-integratie

 

Werkervarings-plekken

Een werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplaats voor mensen die momenteel geen werk hebben, opnieuw moeten integreren in het werkproces of via een sociaal activering traject bij ons komt werken. De instantie die je daarbij helpt kan contact met ons opnemen. Je kunt over het algemeen je uitkering behouden. Wij betalen je geen loon maar begeleiden je wel op persoonlijk en/of arbeidsmatig niveau. Wij bieden je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Deze ervaring kan je gebruiken voor je C.V. en bij een positieve samenwerking steunen wij je als referent richting zelfstandig werk.

 

Leerwerk-trajecten

Leerwerk-trajecten voor vroegtijdige schoolverlaters (minimaal 16 jaar) en werkzoekenden. Bij Fairpack

starten wij met de basiselementen die je nodig hebt. Wij kijken welke vaardigheden je beheerst en welke versterkt mogen worden. Wij combineren opleiding, persoonlijke ontwikkeling en werk onder 1 dak. Fairpack biedt verschillende werksoorten van logistiek medewerker, koerier tot dierenverzorger. (zie button cliënten)  Het Leerwerktraject wordt in 3 fases opgezet.

 

Fase 1 is samen met je participatie coach werken aan dagstructuur en de basiselementen die je nodig hebt om ergens te mogen werken. Tevens kun je in deze periode oriënteren welke richting het beste bij je past.

 

Fase 2 is het starten van een opleiding in een BBL-vorm in samenwerking met het Graafschap college. Een dag per week volg je lessen en de overige dagen werk je bij Fairpack. Tijdens de werkdagen plannen we ook voldoende voor de praktijkopdrachten.

 

Fase 3 Betreft een eventuele vervolgopleiding of passende vakkennis/ tools eigen te maken. Het uiteindelijke doel is om bij Fairpack of een andere reguliere werkgever als 100% werknemer te fungeren. Waarbij een zelfstandige baan vinden en behouden centraal staat.

 

Arbeidsgerichte dagbesteding

Fairpack springt in het nieuwe “grijze” gebied van de participatie wet op het vlak van dagbesteding. Mensen die volgens de nieuwe norm net wel of niet in de dagbesteding worden ingedeeld. Krijgen bij Fairpack extra professionele aandacht op het vlak van persoonlijk en arbeidsmatige voortgang. De participatie coach begeleidt deze mensen in kleine groepen. Onze deskundigen bieden specialistische ondersteuning. Welke ondersteuning iemand nodig heeft wordt afgestemd op de behoeftes van de deelnemer, diens ouders en /of instantie. Een individueel ondersteuningsplan (IOP) wordt opgesteld en elke 6 maand geëvalueerd. Ook in dit traject werken wij zoveel mogelijk als een vrij bedrijf dicht tegen de arbeidsmarkt, met een zinvolle en productieve invulling. Zelfvertrouwen, persoonlijke ontplooiing, structuur, sociaal en communicatieve vaardigheden zijn de kernwoorden. Het aantal dagdelen wordt in onderling overleg bepaald.

 

Arbeidstraining

Door middel van verschillende activiteiten worden arbeidsvaardigheden getraind. Iedere deelnemer krijgt een op maat gesneden traject op het gebied van werk, creativiteit, persoonlijke aandacht en ontwikkeling.

 

Bij arbeidstraining werk je een aantal dagdelen bij Fairpack aan de hand van jouw interesses en capaciteiten. Met de kennis en ervaring van Fairpack stellen wij een passend individueel ontwikkelingsplan op. De arbeidssoorten zijn breed opgezet denkend aan: Magazijn, Detailhandel (winkel), Pakket/koerier diensten, Dierenverzorging, Groen onderhoud (4,5 hectare), Schoonmaak, Productie en Webbestellingen. Ook hier is het doel om doorstroom te realiseren richting de arbeidsmarkt op een vertrouwde wijze; vol aandacht en op een geleidelijk manier.

 

Binnen de arbeidstraining is het mogelijk om kortdurende scholing te volgen, waarbij het mogelijk is om een HACCP-certificaat of een heftruck-certificaat te behalen. Tevens krijg je bij positieve samenwerking een prima referentie mee vanuit Fairpack.

 

Re- integratie

Fairpack heeft als doel om met een mix van professionals en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de mensen sneller richting zelfstandig werk te leiden. Als middel hiervoor worden leerlijnen, beroepstesten en capaciteit onderzoeken ingezet. Ook in dit traject wordt alles bijgehouden, zodat je een gedetailleerd referentiepunt van Fairpack krijgt. Een referentie is voor een werkgever een belangrijk uitgangspunt tijdens een sollicitatie. Ook helpen wij bij het solliciteren en het presenteren van jezelf en je C.V.

 

Bij een re-integratie traject kan een samenwerking met een instantie gewenst zijn ter bevordering van het individuele traject van de deelnemer. Wij werken met diverse instanties samen, en informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Wat bieden wij qua diensten:

 

  • Handmatig en machinaal verpakken van klein / middel verpakkingen: emmers, pouches, quadroseal, vvvs, stickeren, sealen etc.
  • Aantrekkelijke pakket en koeriers tarieven
  • Dropshipping
  • Opslag
  • Opleiding

 

 

CONTACT US

FairPack B.V.

Slaadijk 18

KD 7121 Aalten

 

+31 543 471417
info@fairpack.nl

www.fairpack.nl