Sociaal ondernemen midden
in de arbeidsmarkt!

Wie zijn wij

Wat doet Fairpack

Fairpack is een visie en een denkwijze voor anders werken uitgevoerd door Mark Rensink.

 

Met zijn ervaring in de sociale werkvoorziening als cliënten begeleider en het opzetten van diverse succesvolle arbeidsgerichte projecten was het een logische stap om fairpack in de Achterhoek op te zetten.

 

De politiek wil een nieuwe koers varen betreft de participatie wet. Mark heeft deze ervaring al opgedaan bij zijn vorige werkgever die vooroploopt in deze koersverandering.

Maar met Fairpack gaan we een stapje verder door een mix van professionals en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen te laten werken. Hierdoor kunnen we

dagelijks de kwaliteit waarborgen en mensen dicht op de arbeidsmarkt opleiden tot een baan bij Fairpack of een regulier bedrijf.

 

 

Fairpack heeft als Corebusiness het handmatig en machinaal verpakken met of zonder HACCP-richtlijnen met alle bijhorende activiteiten om de klanten te ontzorgen. Waarbij onze pakketdienst en koerieractiviteiten een belangrijke en voordelige rol vervuld. Daarnaast ligt het accent op zorg en ontwikkeling.

 

Dit wordt met interne expertise gesteund door gerenommeerde lokale zorg-instanties, waarbij ieder zijn eigen specialiteit inzet.

 

Fairpack heeft het juiste type werk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen in hun individuele ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is zorg en ontwikkeling aan te bieden, dicht tegen de werkelijke arbeidsmarkt!

 

 

 

 

 

 

Fairpack heeft een diversiteit in klanten. Enerzijds hebben wij business to business klanten en anderzijds werken wij samen met diverse gemeenten, zorg en re-integratiebedrijven.

 

Product markt combinaties.

Fairpack biedt de volgende services.

 

- Pakketdienst met scherpe prijzen!

- Machinaal verpakken (o.a. Pouche, Quadroseal )

- Handpak werkzaamheden

- Zorg en ontwikkeling

- Dierenverzorging

- Intern groen onderhoud

- Logistiek (magazijn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTNERS  

 

 

 

Onze missie is zorg en ontwikkeling toepassen in een vrij bedrijf waar maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen de boven toon voert. Wij willen ons juist presenteren als een neutrale verpakker, waarbij gewone zaken als: verpakkingsproces, naleving gemaakte afspraken, waarborgen kwaliteit, zichtbaar zijn in de markt en werken volgens een meerjarenplan de gewone gang van zaken is. Fairpack voegt alle vormen van dienstverlening en beschikbare middelen samen om medewerkers te ondersteunen, de focus ligt dus op zorg en ontwikkeling van onze medewerkers en tevredenheid van onze klanten.

 

Wij denken dat onze aanpak van zorg, ontwikkeling, eigenwaarde en zelfvertrouwen in het Fairpack concept versneld tot reguliere banen zal leiden. Het zal ondernemers aansporen om naast het succesvol ondernemen, een steentje bij te dragen aan hun eigen (leef)omgeving.

 

 

 

 

 

 

 MISSIE  

 

 

CONTACT US

FairPack B.V.

Slaadijk 18

KD 7121 Aalten

 

+31 543 471417
info@fairpack.nl

www.fairpack.nl